A hónap témája elengedés

Tatai Lajos: Az ég magas

- Én ennek a papnak egy fillért nem adok - fakad ki a nagyobbik fiú. - Anyám egy hétig fogalmazta a búcsúbeszédet, ő meg otthon hagyta. Mondtam neki a sajátunkat kérem, de nem engedte. Nemrég nevezték ki esperesnek, ragaszkodott hozzá, hogy ő celebrálja a misét, most itt van tessék. Még apám nevét sem tudja.

A Mecsek lankái között rejtőző falucska közepén a virágos nagy réten pillangók táncolnak. Köré építették házaikat az ide települők, két utca az egész. Az erdők közelsége, a közelben felduzzasztott tó látványa számukra megszokott, csak a városról érkező csodálkozik rá az idilli környezetre. A bőgésre felüti a fejét, tehenet nem lát, mégis hallja újra és újra. Intenek a fejükkel a templom alatt gyülekező gyászolók a túloldal felé. Szarvasbikák bolyonganak a lombok alatt. Nyári tikkasztó hőségben a fekete ünneplőbe öltözött csoport a vadgesztenyefák hűvösében beszélget míg mindenki megérkezik, aztán megindulnak fölfelé a kitaposott lépcsőkön kicsi templomuk felé. Elöl az özvegy a családjával, őt követi a rokonság, végül az ismerősök. Az első sorok hamar megtelnek, a többiek kedvük szerint foglalnak helyet. Sárga kopott festék a falakon, egyszerű berendezés ahogy a kitelepítettek itt hagyták a háború után. Az oltár jobb oldalán a sekrestye nyílik. A kántor kilép az ajtón, néhány szót vált a hozzátartozókkal, majd a recsegő lépcsőn felmegy a hangszeréhez. Az ősz hajú gondnok még igazít egyet a terítőn és a bejárat felé biceg. Már nem hall jól, azt hiszi suttog pedig mindenki felüti a fejét, ahogy megszólal.

– Ceruza! – vár kicsit.

– Ceruza! – szól megint fel a karzatra.

A kántor végül áthajol a korláton.

– Mi van?

– Ceruza! Ott van az asztalon.

– Megnézem. Nincs itt.

– De ott volt.

– Hát most meg nincs.

Erre megfordul, az oltár mögött odasúgja a várakozó papnak.

– Nincs meg a ceruza.

Elkezdődik a mise, felcsendülnek a dallamok, mindenki feláll. A liturgia menete szokásos, igehirdetés, áldás, áldozás. -Én vétkem, én vétkem.

Végül elindulnak kifelé óvatosan lépkedve, az idősekre is gondolva. Fogják egymás kezét lefelé a lépcsőkön. Lent megállnak egy szóra.

– Én ennek a papnak egy fillért nem adok – fakad ki a nagyobbik fiú. – Anyám egy hétig fogalmazta a búcsúbeszédet, ő meg otthon hagyta. Mondtam neki a sajátunkat kérem, de nem engedte. Nemrég nevezték ki esperesnek, ragaszkodott hozzá, hogy ő celebrálja a misét, most itt van tessék. Még apám nevét sem tudja.

Autóba szállnak mindnyájan, fel a dombtetőre a temetőhöz. Alig lehet parkolni olyan sokan jöttek részvétet nyilvánítani. Tisztelték a környéken az elhunytat, árva gyerekeket fogadtak a feleségével és felneveltek jónéhányat, most eljött az összes, van amelyik már megnősült és a gyermekét is hozta.

A bejárat mellett az előtető alatt a hozzátartozók sorfalat állnak az urna körül. Feljebb a sírnál karéjba rendeződnek a helyiek, itt a falu hiánytalanul. Felcsendül Zámbó Jimmy hangja. Most Rúzsa Magdi következik, később a Kelemen Kabátban. Telik az idő, az emberek elkezdenek sugdolózni, Szikora Robi alatt már viccelődnek is kicsit, homlokukon megcsillan a veríték. odébb húzódnak a fák árnyékába. Presser dalánál az idősebbek helyet keresnek, leülnek a sírokra. Charlie – ra már senki sem figyel, megbeszélik mi történt mióta nem látták egymást. Igyekeznek a nevetgélést visszafojtani. Közben a ravatalozóban mégiscsak akadt ceruza meg papír. 

Megrendülten áll mindenki, a kék égbolton két madárka kergetőzve átrepül a fejük felett.

Felcsendül Zorán:

Nézz csak fel, az ég magas

Bár azt mondják, hogy nem igaz

Ott jártak ők, a repülők és nem látták sehol

Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár

Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál…

(Photo by Debby Hudson on Unsplash)

Leave a Reply

%d bloggers like this: