novella

Réti Atilla: Vízkereszt 2021

Egyesek az éj leple alatt mégiscsak a könnyebb megoldást vették igénybe, hogy fáikat szűkös lakásaikba juttassák, vagy azoktól megszabaduljanak. Merészségüket a liftek sarkaiban kisöpörhetetlenül összegyűlt tűlevelek jelezték.