novella

Nemes Ildikó: Lacika

Nem köllünk mink senkinek sem! Képzetlenek vagyunk, azt mondják! Pedig jártunk ám iskolába mink is, de hamar ott kellettett azt hagyni, kinéztek minket onnan is. Sose vótunk jók. A cigány, az itt nem lehet jó ember!

Jónapot magának is! Újságtól van? Pestről? Hogy tudom-e, hogy meghalt itt a szomszédomban egy kisgyerek? Hát hogyne tudnám! Igen, meghalt a Lacika, a Bélának meg a Màrtinak a pulyája. Ötéves is alig vót. Ìgen, igen. Hogy nyilatkoznák-e? Hát miről tudnák én nyilatkozni? Hát először tessék csak körbenézni, hogyan élünk mink itten a telepen! Nézze csak meg naccsád! Ez itten a mi viskónk, amott lakik a Béla. Öt gyerekkel, amíg ugye a Lacika meg nem hót. Mindegyik kicsiny még, a legkisebbik most indult el a tavasszal. Hogy hogyan éltek? Hát hogyan élhettek vóna, csak úgy, mint mink, itt mindannyian. Nincs itt munka, hiába akar az ember dógozni, csak a segélyböl lehet élni. Régen még csak lehetett az Alkaloidában, meg a téglagyárban dolgozni, de kinek köll itt a cigány? Nem köllünk mink senkinek sem! Képzetlenek vagyunk, azt mondják! Pedig jártunk ám iskolába mink is, de hamar ott kellettett azt hagyni, kinéztek minket onnan is. Sose vótunk jók. A cigány, az itt nem lehet jó ember! Hogy mit csináltunk iskola híján? Hát semmit, vártuk, hogy elteljen a nap! Eljártunk néha a környező földekre kukoricát meg gyümölcsöt lopni, a pulya, az gyorsan tud szaladni, azt nem érik utól! Most is ezt csináljuk. Amikor meg megnő a pulya, ha szerencséje van és időben meghal az öreganyja, mint a Bélának, megkapja annak a viskóját, oszt összeköltözik a lyánnyal, aztán meg gyünnek a gyerekek, csak úgy, egymás után. Ez az élet, nem, naccsád? Mit lehet tenni? A kölkök aztán egész nap süvöltenek, alig bírja az ember ép ésszel. Lássa, nekem is van négy, igaz mán nagyobbacskák, meg én járok most kapálni napszámba, kicsit jobban megy nekünk. Hogy a Béla járt-e napszámba? Nem, mer beteg az, kivan a dereka, nem tud az hajúgatni! A Márti meg folyton állapotos vót, mióta csak itt laknak. Hova mehetett vóna? Hogy a Béla milyen ember? Meg a Márti? Hát, jóravalók ők ugye, szépen rendben tartják a házuk táját meg az öt gyereket is, vagyis mostmá csak a négyet, lássa, még hütöszekrényük is vót! Ùgy szerezték, hogy valaki kidobta a falu végén az árokba, de hát ha nincsen áram a házban, akkor nem lehet azt használni! Pedig milyen jó szolgálatot tesz az! Hogy nem-e csak a sört tartották benne? Hogy ivott-e a Béla? Hát ki nem iszik itt, naccsád? A sör occsóbb, mint a tej, akkor minek innának tejet az emberek? Tudom-e ki kötötte be nekik az áramot? Nem tudom, honnan tudnám!  Meg ha tudnám se mondanám meg! Mindenki tudja, hogy ez lopás, de a város nem vezettette el ide az áramot, aszonták, mindenkinek  magának kell intéznie, be kell fizetni tízezer forintot! De kinek van annyija feleslegben?  Lássa, én is lopom a villanyt! Köll a tévéhez. Hogy járt-e itt valaki az önkormányzattól? Hát ide még a mentő se jön ki, lássa milyen utak vannak erre! Hogy jönne ki ide a polgármester? Tudomást se vesz az rólunk! Csak ha szenzáció van, mint most a Lacika halála, akkor gyünnek ide, mint magácska is. Hogy én is azt gondolom-e, hogy a Béláék miatt halt meg a Lacika? Hát! Nem gondolok én semmit naccsád, éppen elég baj az, hogy meghalt a Lacika. De el is vitték a Bélát meg a Mártit a rendőrök, hogy is mondták? Gondatlanságból elkövetett emberölés, vagy mi. Még valami elmeorvossal is megvizsgáltatták őket, hogy tudják-e hogy mit csináltak, mer miattuk halt meg a Lacika!  De aszonták, mégse tehetnek róla, mert túl buták, mert nem értik a földelést.  Maga érti naccsága? Magának földelt a hütöje? Van pulyája is? Na csak vigyázzon ám a naccsád, nehogy azt is megüsse az áram!

Leave a Reply

%d