novella

Karig Luca Sára: Veritas omnia vincit

Beugrik egy emlék, ahogy Prof. Dr. Sárközy Endre, korábbi jogszociológia és büntetőjog professzorom magyaráz a nagy előadóteremben.
“A leszakadó településeken, szegregátumokban semmilyen mértékben sem tolerálhatóak a nem jogszerű elemek, hiszen az integráció alapja a jogkövető magatartás. ”