novella

Ujvári Sándor: A bábeli házibuli

Az összeesküvők saruikkal gyötörvén cincálatba az mágnesszalagot, míg az ki nem lehelé lelkét. Ezzel kezdetét vevé az hármak házibulija: elsőként Hammurapi tömé teli az magnetofon bendejét rapzenével.

Hérodotosz leírása szerint – ami Kézai Simon egy kevéssé ismert fordításában egyik első magyar nyelvemlékünk – a bábeli házibuli a következőképp zajlott:

Amikor Nabukodonozor kezei közé kaparintá az kazettás magnetofont, leüléve mellé az kedvenc kazettájával tőmé meg az magnetofon bendejét. Felharsaná az Bravo Hits válogatásnak kettedik kiadása és hirdeté Nabukodonozor dicsőségét mindenkinek, aki hallja. Táncra perdüle az házibuli apraja-nagyja és táncolának az módokon, ahogy Nabukonodozor magnetofonja fütyüle. Az Bravo Hits válogatás kiszolgálá az házibuli népének közízlését és tetszésére vala az babiloni istenségeknek. Ám a bárpultot már támasztanák elégedetlenkedve az vendégek, kiknek üröm az Bravo Hits válogatás kettedik része. Ezek között vala Hammurapi, a rap zene kifundálója, Nabupolasszár, a hajmetál megszállottja és Asszurbani Pál, az Modern Talking hívő. Mindannyiuk tarsolyában leledzett vala egy-egy műsoros kazetta legkedvesebb énekeikkel. Szó-szót követett, így jutván ez összeesküvők szörnyű elhatározásra. Vérszerződés köttetett vala emezen hitszegők között, hogy nem nyugszanak, míg Nabukodonozor válogatáskazettáját ki nem fordítják az egyetlen magnetofon bendejéből és az mágnesszalagját miszlikbe nem cincálják. Megállapodván, hogy ettől fogva a magnetofont saját szolgájukká teszik és az fütyüle olyan zenéket, amiket csak ők akarának az házibuli legnagyobb gyönyörűségére. Így is történe: Hammurapi kardot rántva támada Nabukodonozorra és szedeté vele ki az magnetofon bendejéből az Bravo Hits válogatás kettedik részét, hogy nyomban szétcincálja. Az összeesküvők saruikkal gyötörvén cincálatba az mágnesszalagot, míg az ki nem lehelé lelkét. Ezzel kezdetét vevé az hármak házibulija: elsőként Hammurapi tömé teli az magnetofon bendejét rapzenével. De a házibuli népe hálátlan, mindössze hárman emelék táncra lábukat. Nabupolasszár türelmetlenül tapogatá az hajmetál kazettáját, önmaga is elégedetlen vala az rapzenével. Hammurapi mellé kéredzkedvén alig várja a pillanatot, hogy az dobván az lovaknak a tornácra penderüljön. Ekkor tüsténvést véget veté az rapzene rémuralmának, felcsendüle a szívének oly kedves hajmetál. Lábai megvadulának és járni kezdé az hajmetálosok táncát. Követőre azonban nem lele, a vendégek fancsali képpel figyelék az rángást. Látván az elégedetlenséget és hallván az hőbörgést Asszurbani Pál, az házibuli megmentésére igyekezvén, Modern Talking kazettával tömé meg az magnetofont és felcsendülének az sumér birodalomnál is régebbi dallamok. Karjaival kalimpála a levegőben, mint ki égi szintetizátort nyektet és férfiatlanul viselkedé az férfiatlan zenére. Látván az házibuli züllését az bábeliek, sarujukat húzván tevék meg a távozás előkészületeit, midőn Hammurapi az tornácról betoppaná és éktelen haragra gerjede az rapzene elnémítása okán. És ők hárman fittyet hányva az isteni parancsolatra egymásra támadván megszegék a legősibb tanításokat, miszerint: 1.) Hajmetálos hajához nyúlni ne merj, mert rohadjon le a kéz, mely a hajmetálos frizuráját szétdönti! 2.) Rapper nyelvére csomót ne köss, mert csomó baj érje azt, ki a rapper nyelvét csomózni próbálja! 3.) Ki Modern Talkingost szájfényétől megfosztja, annak fülébe forró Modern Talkingot öntsenek! Ők hárman lelének egymás legnagyobb ellenségei és tűzzel-vassal irtanák ki egymás zenéit az magnetofon bendejéből. Az bábeli házibuli emígy vala az zűrzavar bölcseje és széledvének szét vendégei az szélrózsa összes irányába. Mert mondván az tanulságot, hogy bár megdönté a sok kicsi az nagyot, de azután mi vala? Azután erőlteté valamennyi kicsi az önmaga kicsiségeit, szítva viszályt, szüle erőszakot. És Bábel népe soha többé nem akaródzván menni olyan házibuliba, ahol megjelené Asszurbani Pál, Hammurápi vagy Nabupolasszár. Kedvelék továbbá az mulatságokat, melyeken az egyedüli, az kiszámítható Nabukodonozor tölté tele az húgymatag (kora középkori kifejezés, jelentése: langyos húgyhoz hasonlatos, a mai nyelvünkben a lagymatag szóvá szelídült) válogatás kazettáival az magnetofon bendejét, kiszolgálva a babiloniak közízlését.

Április 3-án házibuli!!! Nagy dilemmában vagyok, mert úgy érzem, totál letompultam a húgymatag Bravo Hits-től, de azt sem tudom elképzelni, hogy egy metálsramlioperettmulatós összejövetel jól sülhet el. Ki lehet szolgálni a közízlést rétegzenékkel? Ki fogja kezelni a magnetofont?


(Fotó: Eric Nopanen, kép forrása Unsplash)

Leave a Reply

%d bloggers like this: