könyvajánló

Ságh Beáta: „Két szenvedély, egy történet”

A szenvedélyek egymásba fonódása az énkép és önértékelés könnyen látható, vagy mélyen rejtőző rétegeit tárja elénk, és ezek dinamikus mozgásának izgalmas csodájába avat be.

Havas Juli Nincs Hold, ha nem nézed c. regényét ajánlom

„Két szenvedély, egy történet”, mondja a könyv alcíme. 

Magam részéről többször elgondolkodtam olvasás közben: hány történetet, hány szenvedélyt is rejt valójában a regény? Sokat. Hány nagyszerű, mélyen szántó beszélgetésre adna jó okot? Nagyon sokra, és nagyon jókra!

Az előzetes beharangozók szerelmi történetként vezették fel a kötetet, melynek cselekménye Magyarországon játszódik, a koronavírus járvány első és második hulláma alatt.

És valóban, a szerelmi szál adja a regény egyik alapmotívumát. Ez a szerelem és szenvedély azért tér el a párkapcsolatok szokványos típusától, mert a főszereplő, Dr. Kertész Anna, egy nála jóval idősebb, családos férfiba lesz szerelmes, aki ráadásul még szakmai felettese is. Ezek a körülmények háromszoros tabuként feszegetik a párkapcsolatok idealizált és konform képét.

A másik szenvedély Kertész Anna hivatástudatából, szakmai elkötelezettségéből adódik. Anna ugyanis intenzív terápiás szakorvos, aki a járvány idején covidos betegek megmentésére teszi fel életét. Szakmájában elkötelezett, naprakész, megbízható és felelős.

A regény azonban jóval több, mint ennek a két szenvedélynek a valósághű ábrázolása, és Anna történetében való összekapcsolása.

A szenvedélyek egymásba fonódása az énkép és önértékelés könnyen látható, vagy mélyen rejtőző rétegeit tárja elénk, és ezek dinamikus mozgásának izgalmas csodájába avat be.

Annát kamaszkorában – szülei állandó házastársi konfliktusai miatt – talajvesztettség, elmagányosodás kísérti. Elbizonytalanodik saját önértékelését és a párkapcsolatokba vetett hitét illetően. Nem találja helyét a világban, sodródik. A váratlan segítség valószerűtlen helyről érkezik: Anna családján keresztül a szerző fantasztikus karaktereket emel be a regénybe, akik miatt sokszor sírunk, vagy épp nevetünk kell. Annát magával ragadja a tanulás és a tudományos látásmód megnyugtatóan áttekinthető és hűvös ésszel megérthető szabályszerűsége. Olyannyira, hogy elvégzi az orvosi egyetemet, elismert intenzív terápiás szakorvos lesz, és a tudomány kiszámíthatósága innentől kezdve mindig is megnyugvást, menedéket és kapaszkodót jelent számára.

Párkapcsolataiban nehezen találja a helyét, előbb-utóbb mindegyik kudarcot vall. Anna rendszeresen magát hibáztatja, és bűntudatot érez a csalódások miatt. Nem véletlen, hogy végül Iván személyében talál párt, akire felnézhet, akit csodálhat, nagyra tarthat, ugyanakkor elérhetetlen számára, mert családos. Az elérhetetlenség Anna részéről a jövő párkapcsolati kudarcai elleni védekezésként is értelmezhető. A pillanat szenvedélyének él, miközben távolságot tart saját érzéseivel szemben.

A változás a covid járvány kitörésével áll be. Anna ugyanis az ismeretlen katasztrófa hatására másképp látja saját magát és minden eddigi tevékenységét, szerepét. A hétköznapok feddhetetlen, de arctalan munkavégzésbe bekúszik a betegek egyedi, és megismételhetetlen sorsának felismerése és méltatása. A váratlan helyzetek váratlan reakciókat szülnek, és innentől kezdve Anna másképp látja Ivánhoz fűződő kapcsolatát is. Ez fordulatot hoz, és ahogy mindannyian megküzdünk a fordulópontokkal, Anna is megszenvedi a magáét.

E két szenvedély ábrázolásán túl nem várt bónusz a regényben a nárcisztikus karakter kiváló ábrázolása Iván személyében, aki csak saját igényének szűrőin keresztül képes dekódolni a világot és élete szereplőit.

A történet dinamikájának gazdagságához tartozik egyes énvédő pszichológiai mechanizmusok felvonultatása, melyeket a szerző Anna Freudra hivatkozva említ meg és ábrázol.

Nagyon fontos rétege a történetnek a mai magyar egészségügy rendszerszintű hibáinak bemutatása. Az író hiteles belső forrásként, mély elköteleződéssel, de bűnbakképzés nélkül tud írni ezekről a mindannyiunkat érintő kérdésekről.

Nem utolsó sorban: az egészségügyi hierarchiában megjelenő női-férfi karrierlehetőségek szintén lényeges társadalmi kérdéseket feszegetnek.

A történet önmagában is érdekes, de a könnyed, nagyszerű ritmussal megírt, iróniát és társadalomrajzot sem nélkülöző stílus miatt pedig kifejezetten sodró és élvezetes.

Jó szívvel ajánlom. 

Köszönjük, Havas Juli.

Leave a Reply

%d bloggers like this: